Telefon
WhatsApp
Devamlılık asistanı
Devamlılık asistanı

Devamlılık asistanı

Senaryo Denetçisi olarak anılsada bizde genelde devamlılık tutan reji olarak bilinir
 

Senaryo Denetçisi olarak anılsada bizde genelde devamlılık tutan reji olarak bilinir

(script supervisor)

“Devamlılık Adamı” olarak da bilinir. Senaryonun hangi kısımlarının çekildiğini takip eder, senaryoda yazılan ile çekilen arasındaki sapmaları not eder.

Her planda notlar alr. Aynı zamanda aksesuarların ve her şeyin plan plan ve sahne sahne devamlılığını tutar.

Senaryo Denetçisi’nin notları montaj işlemini kolaylaştırması için Montajcı’ya verilir.

Senaryo Denetçisi sette yönetmene çok yakın çalışır.